B-Link kobler og forenkler:

Byggenæringens tre største
varedatabaser blir tilgjengelig
i en løsning gjennom B-Link

Kort om B-Link

B-Link er byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer. Med B-Link får du tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS.

Målet med å samle de største aktørene gjennom en felles innlogging er å forenkle og effektivisere byggenæringen. Hensikten er å gjøre det lettere å finne spesifikke produkter basert på egenskaper og tekniske krav gjennom BIM og e-handel. Søkekriteriene er generiske egenskaper som er definert i bestiller og miljøkrav til bygningselementer, som gir treff på konkrete produkter i produktdatabasene.

B-Link er unikt fordi det gir tilgang til all produktinformasjon som man finner i varedatabasene NOBB (Norsk Byggevarebase), EFO (Elektroforeningen) og NRF (Norske Rørgrossisters Forening). B-Link er en WEB-løsning og basert på BIM-standard.
Med B-Link vil det ikke være nødvendig med andre kilder.

B-Link utveksler produktinformasjon til bruk i Bygningsinformasjons-modeller (BIM) og for elektronisk innkjøpsplanlegging for bruk i e-handel (innkjøpssystemer).

Produktdatablad, FDV-dokumentasjon, miljødokumentasjon mm, er basert på kildedokumentasjon direkte fra produsentene som vil sikre oppdatert og riktig informasjon. Dette bidrar til effektivisering av all dokumentasjon byggenæringen og øke etterspørsel etter produkter med dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk.

Direkte tilgang til 1500 leverandører

1.4 mill produkter med produkt-, logistikk- og transaksjonsinformasjon

100 000 produkter med ytelses-erklæringer (Declaration of Performance, DoP))

300 000 FDV dokumentasjoner som omfatter mer enn 700.000 produkter

20 000 sikkerhets-datablader

Tilgang til de tre sentrale varedatabasene i byggenæringen

Vi hjelper deg til en mer effektiv hverdag

Koblingen mellom BIM og B-Link
Basert på uttrekk av egenskaper fra BIM kan du søke direkte inn i varedatabasene. I planleggingsfasen er det viktig å innhente informasjon om relevante handelsvarer som tilbys på det norske markedet. I utførelsesfasen kan du hente vareinformasjon direkte når du trenger den.

Koblingen mellom E-handel (innkjøpsplanlegging) og B-Link
Innkjøperen hos entreprenør eller byggherre kan søke på konkrete varer basert på spesifikasjoner/egenskaper/miljøkrav i beskrivelsene, eksportere e-handel/innkjøpssystemet og sende e-bestilling eller prisforespørsel ol.

Om partnerne

B-Link AS kopler de tre største varedatabasene i byggenæringen

B-Link AS er et selskap som eies av Norsk Byggtjeneste AS, Elektroforeningen og Norsk Rørgrossisters Fforening. Disse drifter samarbeid mellom de tre største varedatabasene for byggenæringen i Norge.

Alle produktdatabasene er unike for hver sitt bransje, men sammen bidrar de til å tilrettelegge for en mer effektiv produktvalg, informasjon og dokumentasjonsinnhenting. NOBB, EFO, NRF, handel, industri og vareeier er garantister for kvalitet og innhold.

B-Link er et BIM-produkt.

Norsk Byggtjeneste AS

NOBB

NOBB, Norsk Byggevarebase er Norges største produktdatabase innen byggenæringen med mer enn 800 000 unike produkter. NOBB er unik i den sammenheng at det er vareeier/produsent selv som er ansvarlig for kvaliteten og at all tilgjengelig informasjonen alltid er oppdatert.

Gjennom kvalitetsforum og standardiseringsutvalget som er satt sammen av byggebransjen er NOBB et kvalitetsstempel for byggenæringen.

Ingen andre produktdatabaser kan vise til en slik kvalitetssikring.

Norske Rørgrossisters Forening

NRF

NRF Database har siden 1965 vært VA/VVS bransjens produktdatabase, og inneholder informasjon om mer enn 320 000 unike VVS-, VA- og industriprodukter fra 400 forskjellige leverandører. Leverandørene legger selv inn all vareinformasjon som i tillegg kvalitetssikres av NRF. Dette sikrer kvaliteten på all vareinformasjon i NRF databasen. NRF Databasen tilfredsstiller alle krav til informasjonsbredde og elektronisk informasjonsutveksling, men er også forberedt for fremtidens krav.

Databasen er tilgjengelig gjennom NRFs nettportal og egen mobil app hvor man også finner en egen funksjon for uthenting og samling av FDV/DDV og HMS dokumenter.

Elektroforeningen

EFO

EFO-basen er Elektroforeningens produktdatabase og inneholder informasjon om 270 000 unike elektroprodukter fra 360 forskjellige leverandører. Databasen har egen funksjon for innlegging og uthenting av FDV/DDV og HMS dokumenter.

EFObasen er tilrettelagt for å legge inn og hente ut grunndata, logistikkdata og utvidet informasjon (BIM data).

220 000 av produktene er presentert med bilder. Det er vareeierne selv som er ansvarlig for riktig kvalitet og informasjon på produktdata, og de kan gjennom å logge seg inn på eget område i EFObasen legge inn, endre eller oppdatere produktinformasjon slik at den til enhver tid er korrekt.

Hvem passer tjenesten for

Revelvans for målgruppen

B-Link forenkler prosessen med å finne spesifikke produkter basert på egenskaper og tekniske krav gjennom BIM og e-handel. B-Link vil derfor oppleves som relevant for hele verdikjeden innen byggenæringen.

Arkitekter / Rådgivende ingeniører
B-Link gir direkte tilgang fra BIM til alle konkrete handelsvarer. B-Link gir grunnlag for å lage beskrivelser og kostnadsoverslag med høy kvalitet basert på de beste og eksisterende produktene i markedet. IFC objekter kan berikes i BIM’ene.

Entreprenører / Håndverkere
B-Link gir direkte tilgang til konkrete handelsvarer fra BIM eller innkjøpssystemet. Informasjonen kan benyttes enten for innhenting av tilbud?, innkjøp eller sluttdokumentasjon.

 

Eiendomsforvaltere / byggherrer / Riksentreprenører
B-Link gir direkte tilgang til konkrete handelsvarer fra BIM eller innkjøpssystemet. Informasjonen kan benyttes både for innhenting av tilbud og innkjøp.

Handelen / detaljister
B-Link benyttes til rådgivning til entreprenør og håndverkerbedrift i proffavdelingene

Bli medlem i dag!

B-Link er en abonnementstjeneste som fornyes årlig.

Abonnement og priser

Lisens per år:
Enbruker lisens 5 000 kr
Flerbruker lisens 10 000 kr (10 samtidig)